κέντρο ξένων γλωσσών

deutsches kurshaus

Εταιρικά Στοιχεία

Επωνυμία

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡ.Μ.Α.Ε..

Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.

Δραστηριότητα

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΤΟΙΤΣΕΣ ΚΟΥΡΣΧΑΟΥΣ Α.Ε.

1512901000

29660/01ΑΤ/Β/93/269/1

094417456

Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Κέντρα Ξένων Γλωσσών